Formularz rejestracyjny studentów realizujących
dyplomy magisterskie
w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
w roku akademickim 2016/2017

System zostanie uruchomiony o godzinie 20.00 w poniedziałek (10.10.2016r) i zamknięty 17.10.2010r.

Kod dostępu:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach obsługi dyplomanta, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).