PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM
(plan i zarzadz)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


Materiały pomocnicze do przedmiotu: PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu