TECHNIKI MENADŻERSKIE I ZARZĄDZANIE ZMIANAMI
(tech men i zarz)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Materiały pomocnicze do przedmiotu: TECHNIKI MENADŻERSKIE I ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

Kurs wymaga klucza dostępu do kursu